Menu

Kennisgebied

herstructurering, samenwerkingsvormen (joint ventures, personenvennootschappen), adviseur van management board en rvc, (grensoverschrijdende) transacties (m&a)

Resume

Laurens geeft leiding aan het kantoor in Amsterdam en is werkzaam op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures en financieringstransacties, reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale grote en middelgrote ondernemingen, waaronder ook verzekeraars en pensioenfondsen, en het opzetten en reorganiseren van (contractuele) samenwerkingsvormen (personenvennootschappen).

Opleiding

Laurens is in september 2004 afgestudeerd in Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden. In januari 2008 heeft hij de Notariële Beroepsopleiding afgerond.

Overige informatie

Laurens is in 2004 begonnen bij Loyens & Loeff N.V., waar hij zowel op de onroerendgoedsectie als op de (internationale) ondernemingsrechtsectie ervaring heeft opgedaan. Sinds 1 november 2010 is hij verbonden aan VBC Notarissen, vanaf 1 januari 2014 als partner. Op 07 januari 2016 is Laurens door Zijne Majesteit benoemd tot Notaris.

Laurens verzorgt regelmatig lezingen, workshops en cursussen, zowel intern als extern, op het gebied van  ondernemingsrecht en de notariële praktijk in het algemeen. Daarnaast publiceert hij regelmatig. Hij is o.m. voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) en lid van de Vereeniging Handelsrecht.

Recente Publicaties