Menu

Kennisgebied

testamenten, levenstestamenten, samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden, afwikkelen van nalatenschappen

Resume

Minke is werkzaam op het gebied van het personen- en familierecht. Zij adviseert cliënten over het opstellen van testamenten, levenstestamenten, samenlevingsovereenkomsten en huwelijksvoorwaarden. Ook heeft zij ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en de advisering hieromtrent.

Opleiding

Minke heeft in 2007 haar opleiding tot notarisklerk afgerond.

Overige informatie

Minke heeft in de afgelopen 14 jaar werkervaring op gedaan op verschillende notariskantoren in Midden-Nederland. Sinds mei 2017 is zij verbonden aan VBC Notarissen.