Menu

Kennisgebied

fusie & overname, grensoverschrijdende transacties, start-ups, angel & venture capital, investments, DGA advisering

Resume

Mireille is legal mentor bij Rockstart (Amsterdam), iMPACT Booster (Den Haag) en UtrechtInc (Utrecht), accelerators voor startups. 

Verder houdt ze zich bezig met oprichtingen, statutenwijzigingen, fusies, splitsingen, omzettingen en overnames van B.V.’s en N.V’s. Daarnaast is zij goed ingevoerd in de problematiek die aan de orde is bij notariële transacties inzake NSW landgoederen.

Opleiding:

Mireille is begin 2001 aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd in Notarieel Recht. In 2005 heeft zij de Notariële Beroepsopleiding afgerond.

Overige informatie:

Na haar afstuderen in 2001 is Mireille direct aan de slag gegaan als kandidaat-notaris bij Lubbers en Dijk notarissen, een middelgroot notariskantoor in Amsterdam-Zuid, waar zij op de (internationale) ondernemingsrechtsectie de nodige ervaring heeft opgedaan. Sinds september 2008 is Mireille verbonden aan VBC Notarissen.