Menu

Kennisgebied

Advisering algemene notariële adviespraktijk, estate planning, afwikkeling van complexe nalatenschappen, mediation, DGA advisering, bedrijfsopvolging

Resume

Na ruim veertig jaar notariaat is mr. Aart Veldhuizen (65) op 1 september 2018 met pensioen gegaan. Bij Koninklijk Besluit is hem eervol ontslag verleend en verliet hij het kantoor dat mede zijn naam draagt en dat in die veertig jaar is uitgegroeid tot Nederlands grootste zelfstandige notarispraktijk. In het notariaat heeft hij zich naast de eigen praktijk zowel regionaal als landelijk gemanifesteerd. Buiten zijn eigen vakgebied is Aart Veldhuizen zeer actief als bestuurder en initiator van uiteenlopende maatschappelijke, sociale en culturele initiatieven. Hij zal als adviseur betrokken blijven bij VBC.

Opleiding:

Doctoraal notarieel recht (1974) en Nederlands recht (1976), Rijksuniversiteit Utrecht

Overige informatie:

Aart is zijn loopbaan in het notariaat begonnen in 1976; in dat jaar trad hij in dienst als kandidaat-notaris bij mr. J. Prins, notaris te Amersfoort. Hij deed daar ruime ervaring op in de breedte van het vak: in alle rechtsgebieden was hij werkzaam. In 1989 volgde hij mr. Prins op als notaris en werd hij  voorzitter van de directie van Veldhuizen Beens van de Castel notarissen. Naast zijn management-taken hield hij zich de laatste jaren vooral bezig met de estate-planningspraktijk, het aansturen van het proces bij de totstandkoming van een familiestatuut voor familie-bedrijven, de begeleiding van de vermogende particulier en de dienstverlening aan verenigingen en stichtingen. Door zijn ruime ervaring werd hij regelmatig gevraagd op te treden als bemiddelaar in conflicten en als bestuurder in rechtspersonen die familievermogen beheren. Op 1 september 2018 is Aart gedefungeerd maar behoudt hij een adviserende functie bij VBC

Hij heeft diverse nevenfuncties in organisaties als vermogensfondsen en charitatieve instellingen werkzaam op de terreinen van cultuur en zorg.