Menu

Kennisgebied

publieke en maatschappelijke organisaties, governance, bestuurlijke samenwerking, herstructureringen, advies bestuur & toezichthouders

Resume

Nienke is sinds 2008 werkzaam in de notariële ondernemingsrecht praktijk. Haar dagelijkse werkzaamheden richten zich voornamelijk op publieke en maatschappelijke organisaties (zoals zorginstellingen, woningcorporaties, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen). Nienke houdt zich bezig met (bestuurlijke) samenwerkingen, Governance-vraagstukken, fusietrajecten, herstructureringen, etc en adviseert zowel bestuurders als toezichthouders. Tevens verricht zij werkzaamheden binnen de commerciële ondernemingsrechtpraktijk. Nienke heeft zitting in de Pensioenkamer, opdrachtgever van Stichting Notarieel Pensioenfonds en belast met het vaststellen van de pensioenregeling voor (kandidaat-) notarissen.

Opleiding

2008 – heden diverse opleidingen en cursussen ondernemingsrecht, notariële praktijk, management, pensioenrecht
2009 – 2012 beroepsopleiding notariaat
2001 – 2008 notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen

Overige informatie

Nienke is in 2008 begonnen als kandidaat-notaris bij Van Doorne N.V. binnen de (semi) publieke ondernemingsrechtpraktijk. Sinds april 2012 is Nienke werkzaam bij VBC notarissen in het team ondernemingsrecht.