Menu

Kennisgebied

(Semi-) publieke en maatschappelijke organisaties, advisering besturen en toezichthouders, governance, bestuurlijke samenwerking, herstructureringen, reguliere ondernemingsrechtelijke notariële dienstverlening

Resume

Nienke is sinds 2008 werkzaam in de notariële ondernemingsrecht praktijk. Haar dagelijkse werkzaamheden richten zich voornamelijk op (semi-)publieke en maatschappelijke organisaties (zoals zorginstellingen, woningcorporaties, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen). Nienke houdt zich bezig met governance-vraagstukken, (bestuurlijke) samenwerkingen, fusietrajecten, herstructureringen, etc en adviseert zowel bestuurders als toezichthouders. Tevens verricht zij werkzaamheden binnen de commerciële ondernemingsrechtpraktijk.
Naast haar notariële werkzaamheden is Nienke bestuurder van het Notariële pensioenfonds, met aandachtsgebieden governance, compliance en communicatie. Daarnaast is zij toezichthouder van een thuiszorgorganisatie.

“Mijn bestuurlijke en toezichthoudende activiteiten ervaar ik als een belangrijke toevoeging voor mijn advisering aan besturen en raden van toezicht/commissarissen. Bekendheid met de dynamiek op bestuursniveau en de daarmee verband houdende besluitvormingsprocessen dragen in mijn ervaring in grote mate bij aan praktisch juridisch advies. Ik merk dat mijn relaties met klanten doorgaans voor de lange termijn zijn. Dit bevordert kennis over de interne organisaties van klanten en draagt daarmee bij aan adequate advisering.”  Nienke is lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg en de vereniging voor instutioneel.

Opleiding

2018 – opleiding module vermogensbeheer pensioenfondsbestuurder geschiktheidsniveau B
2017 – opleiding pensioenfondsbestuurder geschiktheidsniveau A
2008 – heden diverse opleidingen en cursussen ondernemingsrecht, management, presentatie, mediatraining, communicatie
2009 – 2012 beroepsopleiding notariaat
2001 – 2008 notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen

Overige informatie

Nienke is in 2008 begonnen als kandidaat-notaris bij Van Doorne N.V. binnen de (semi) publieke ondernemingsrechtpraktijk. Sinds april 2012 is Nienke werkzaam bij VBC notarissen in het team ondernemingsrecht.