Menu

Kennisgebied

corporate housekeeping, oprichting, statutenwijziging, fusie, splitsing

Resume

Opleiding

2007 Master Notarieel Recht, Universiteit Utrecht (cum laude)
2002 Post-academische Leergang Ondernemingsrecht Fusie & Overname, Erasmus Universiteit

2001 Beroepsopleiding Advocatuur (NOvA), Amsterdam,
2000 Rechtspersonenrecht (I & II), Open Universiteit ’s-Gravenhage
1999 Beroepsopleiding Bedrijfsjurist (SBB), Universiteit Nijmegen (cum laude)
1997 studie Nederlands Recht (2 afstudeerrichtingen: civielrecht en bedrijfsrecht), Universiteit Leiden

Overige informatie

Van 1997 tot 2005 is Ragna werkzaam geweest als advocaat bij Van Doorne N.V. (alsmede als jurist bij diens rechtsvoorgangers, waaronder PricewaterhouseCoopers). In die hoedanigheid is zij, veelal in multidisciplinair en (inter-)nationaal verband, actief geweest op het gebied van het privaatrecht in de brede zin des woords met een focus op het ondernemingsrecht en het contractenrecht. In de periode daarna is Ragna voornamelijk werkzaam geweest als adviseur op divers juridisch gebied.