Menu

Kennisgebied

Commercieel vastgoed, project- en herontwikkeling, splitsing in appartementsrechten, erfpacht en andere beperkte rechten

Resume

Tine verricht vooral werkzaamheden op het gebied van (commercieel) vastgoed en is gespecialiseerd in het opstellen van koopovereenkomsten, akten van levering, vestiging en wijziging van erfpachtrechten, en splitsing in appartementsrechten.

Opleiding

Tine heeft in 1999 haar diploma tot notarisklerk behaald. In juni 2010 heeft zij de kopstudie HBO Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys te Tilburg afgerond. Zij heeft voor haar afstuderen onderzoek gedaan naar de opleveringsregeling (5%-regeling) m.b.t. nieuwbouwwoningen.

Overige informatie

Tine heeft werkervaring op gedaan op verschillende notariskantoren in Midden-Nederland. Sinds 1 oktober 2016 is zij verbonden aan VBC Notarissen.