Menu

6 november 2017

23 november: Mr. Aart Veldhuizen en palliatieve arts Gea Antonides over medische en juridische zorg rond het levenseinde

Op donderdagmiddag 23 november vindt een dialoog plaats die al bij voorbaat interessant genoemd kan worden. Gea Antonides, als arts palliatieve zorg verbonden aan hospice Dôme in Amersfoort, gaat in gesprek met notaris Aart Veldhuizen over raakvlakken en tegenstellingen tussen de juridische praktijk en de medische zorg aan het einde van het leven.

Hospice Dôme biedt ongeneeslijk zieke mensen in de laatste fase en hun naasten medische en persoonlijke zorg. Notaris Veldhuizen heeft vanuit zijn familiepraktijk vaak te maken met het juridisch vastleggen van wilsbeschikkingen en wensen op uiteenlopend vlak. Dit levert in de praktijk soms complexe dilemma’s op tussen het zwart/wit van een (leven)testament of wilsbeschikking en de praktijk en ethiek van de medische zorg. Naast het vastleggen van de wensen rondom het vermogen bij overlijden, bij wilsonbekwaamheid, de volmacht over het beheer van het vermogen, kan ook de medische paragraaf aan de orde komen. In de praktijk blijkt datgene wat opgenomen is in het testament niet altijd uitvoerbaar te zijn.​Wat kan er, wat mag er en wat zou moeten mogen en kunnen…

Arts en notaris gaan er 23 november over in gesprek met elkaar en met andere deelnemers aan de middag. Het is een initiatief van stichting Vrienden van Dôme, het hospice in Amersfoort.