Menu

28 november 2016

Aandacht voor de doorgroeier: echte banen verdienen echte ruimte

In een serie blogs gaat VBC-partner Casper Jones in op een ‘vergeten groep’ ondernemers: de doorgroeiers. Vandaag zijn pleidooi om deze banenmotor méér ruimte te geven.

Medio 2015 berekende VNO-NCW Jong Management dat start-ups de afgelopen vijf jaar samen 70.000 full time banen hadden gecreëerd. Op hetzelfde moment had het MKB exact eenzelfde aantal vacatures. Het MKB is zonder meer de banenmotor van Nederland. Zeventig procent van alle werkzame personen in de marktsector vinden hier hun geld. Bedrijven met meer dan tien werknemers zagen vorig jaar hun werkgelegenheid met ruim een kwart stijgen. Dit is de categorie die het eerst en het meest duurzaam de vruchten plukte van het conjunctuurherstel. Los van elkaar misschien niet al te spectaculair en zeker niet met de media-aandacht die hippe start ups en gevestigde grootbedrijven ontvangen, maar bij elkaar opgeteld van een enorm groot maatschappelijk en macro-economisch belang. Het zijn doorgroeiers in optima forma.

Regionaal belang

Doorgroeiers zijn zeker op regionaal niveau van niet te onderschatten belang voor de werkgelegenheid. In het noorden, oosten en zuid-oosten is sprake van leegloop, zeker op het platteland. Grote ondernemingen trekken er weg. Start ups kiezen voor Amsterdam en de andere grote steden. Dus is het op peil houden van de economische bedrijvigheid in toenemende mate een verantwoordelijkheid van de (familie) bedrijven die vaak al lange tijd in de betreffende regio zijn gevestigd en zich hiermee verbonden voelen.

Maar verbondenheid moet van twee kanten komen en dus is het zaak dat overheden en andere betrokkenen zich –zeker in kwetsbare regio’s- extra inzetten voor deze groep ondernemers. Goed accountmanagement vanuit de gemeente. Meedenken in plaats van dwarsliggen als het gaat om het vestigingsklimaat. Incentiveprogramma’s –als het landelijk kan, waarom zou het lokaal niet mogen?

Van geheel andere orde is de arbeidsmarktuitdaging in de Randstad. Hier is de slag om de werknemer alweer in volle hevigheid losgebarsten en concurreert het MKB met het grootbedrijf dat diepere zakken en een grote naambekendheid heeft. Doorgroeiers moeten het hier hebben van creativiteit. Daar kan de zakelijke dienstverlening bij helpen. Naast gewoon goede dienstverlening bieden, kunnen zij fungeren als kennis en -contacten ‘makelaar’ en ondernemers met vergelijkbare problematieken of aanvullende kwaliteiten koppelen. Zodat deze verrassende oplossingen kunnen delen; van ‘ruilwerknemer’ tot arbeidspools en van gezamenlijke wervingsacties tot gezamenlijke productie-eenheden. Dit vraagt echter van dienstverleners dat zij veel verder gaan dan ze gewend zijn en vernieuwend durven te denken. Voorbij aan de vrijblijvendheid en zich niet verschuilen achter algemene voorwaarden en traditionele mores.

Natuurlijk blijft de notaris, notaris. Maar ook hij/zij –en wij bij VBC- zijn ondernemer. We zijn zelf een doorgroeier en trots op de werkgelegenheid die we creëren. Hier ook in breder verband aan kunnen bijdragen is niet alleen een maatschappelijke taak, maar ook en vooral een ondernemersuitdaging. Die gaan we aan. En u?