Menu

3 september 2018

Aart Veldhuizen draagt protocol over aan Demis van Lierop

Met de pensionering van Aart Veldhuizen is de wisseling van generaties bij VBC een feit. Op 3 september vond de overdracht plaats van het protocol aan zijn opvolger als notaris, Demis van Lierop.

Na ruim veertig jaar notariaat is mr. Aart Veldhuizen (65) met pensioen. Bij Koninklijk Besluit is hem per 1 september eervol ontslag verleend. Op maandag 3 september was de formele overdracht van het protocol van Aart Veldhuizen naar Demis van Lierop. Het protocol omvat de minuut-akten en alle notariële bescheiden van Aart Veldhuizen en zijn
voorgangers. In zijn eigen protocol heeft hij in veertig jaar exact 51.594 akten gepasseerd.

In het notariaat heeft Aart Veldhuizen zich naast de eigen praktijk zowel regionaal als landelijk gemanifesteerd. Buiten zijn eigen vakgebied is Aart Veldhuizen zeer actief als bestuurder en initiator van uiteenlopende maatschappelijke, sociale en culturele initiatieven. Hij blijft als adviseur betrokken bij VBC.

Demis van Lierop is bij Koninklijk Besluit benoemd tot notaris in Amersfoort en is binnen VBC verantwoordelijk voor het team Familie & Vermogen, het specialisme van Aart Veldhuizen. Demis van Lierop is sinds 2016 werkzaam bij VBC en trad eerder dit jaar toe als partner binnen VBC. Hij is deskundig op het gebied van zowel familierecht als ondernemingsrecht en vermogende particulieren, waaronder met name ondernemers, en familiebedrijven en levert op maat gesneden juridische oplossingen. Demis publiceert regelmatig over onderwerpen op het snijvlak tussen ondernemingsrecht en familierecht. De opvolger van Aart Veldhuizen als bestuursvoorzitter van VBC is Casper Jones.