Menu

12 juni 2019

Casper Jones inspireert advocaten bij ‘De Zaak op Orde’

Advocaten zijn naast juridische professionals ook vaak ondernemer en werkgever, met alle uitdagingen die daarbij horen. Op 10 oktober worden zij uitgedaagd op deze aspecten van hun vakgebied tijdens het jaarlijks event ‘De Zaak op Orde’. Korte power talks van uiteenlopende sprekers en ervaringsdeskundigen, break out sessies en prikkelende discussies over alle aspecten van de hedendaagse advocatuur en het juridische ondernemerschap komen aan de orde. Casper Jones is als CEO van VBC (Chief Energie & Ontwikkeling) één van de sprekers op dit bijzondere evenement.

Naast sprekers van onder andere BDO en Kennedy van der Laan deelt Casper zijn visie en ervaringen uit het notariaat. Casper is gevraagd vanwege zijn visie op management en werkgeverschap. Bij hem draait het om authenticiteit, passie en motivatie. Mensen met daadwerkelijke passie voor hun vak hebben de natuurlijke behoefte hun kennis over te dragen. Inspirerende werkgevers ontginnen deze intrinsieke motivatie door passende structuren te hanteren: kennisteams waarbij het gaat om
kennis te delen met de buitenwereld bijvoorbeeld. In het verlengde van persoonlijke motivatie is de bedrijfscultuur een belangrijke aanjager: als het binnen de cultuur vanzelfsprekend is dat je handelt vanuit intrinsieke motivatie, dan gaat het bijblijven met trends en ontwikkelingen als vanzelf. Binnen VBC is Casper de aanjager van deze denk- en doewijze die vorm krijgt op diverse manieren: van persoonlijke coaching tot kantoorbrede inspiratiesessies.