Menu

16 april 2018

Complex huwelijksvermogensrecht voor ondernemers vraagt heldere uitleg

De nieuwe regels rond het huwelijksvermogensrecht hebben voor ondernemers en hun partners een bijzondere dimensie, met kansen en risico’s. Deze complexe materie, die van grote invloed kan zijn op stellen en gezinnen, verdient een heldere en volledige uitleg.

Demis van Lierop en Carianne Tazelaar schreven er een artikel voor vakgenoten over in het Tijdschrift voor Bedrijfsopvolging. Het vakinhoudelijke artikel is ook toegankelijk voor niet-juristen. Carianne en Demis analyseren in het stuk welke problemen het huwelijksvermogensrecht in de praktijk oplevert voor de ondernemer, in hoeverre de wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht van belang zijn voor de ondernemer en waar de ondernemer op moet anticiperen bij het maken van huwelijkse voorwaarden.

Belangrijkste wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht betreffen de beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen en de inperking van de bevoorrechte positie van schuldeisers ten opzichte van in gemeenschap gehuwde echtgenoten. Dit geldt zowel bij faillissement als daarbuiten. Het nieuwe systeem heeft tot gevolg dat bij een wettelijke gemeenschap van goederen veelal drie vermogens naast elkaar zullen bestaan: twee privévermogens, van ieder van de echtgenoten, en het gemeenschappelijke vermogen. Het onderscheid tussen deze vermogens is van belang voor onder meer de vraag welke echtgenoot kan tekenen voor welke goederen en in hoeverre schuldeisers er verhaal op kunnen nemen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.