Menu

13 maart 2020

Corona beleid

VBC Notarissen volgt in haar beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM.

1. Afspraken, klanten

We verlenen uitsluitend toegang tot ons kantoor aan mensen die een afspraak hebben.

Uitgangspunt is dat reeds geplande ondertekenafspraken op een van onze kantoren in principe gewoon doorgaan, tenzij de stukken kunnen worden getekend per volmacht. Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen indien de afspraak per volmacht kan worden afgehandeld. Wanneer u als klant er de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen, neem dan contact op met de behandelaar van het dossier.
Voor een geplande bespreking, anders dan een ondertekenafspraak, geldt dat in overleg bekeken wordt of deze doorgang vindt, uitgesteld moet worden of wellicht telefonisch kan plaatsvinden. Neem hierover contact op met de behandelaar van het dossier. Onze medewerkers zullen in voorkomende gevallen ook contact met u kunnen zoeken om te bespreken hoe we met de afspraak omgaan.
Voor afspraken met klanten thuis, op hun kantoor of elders ‘op locatie’ geldt dat in overleg steeds moet worden bekeken of die doorgang kunnen vinden.

2. Bezoekers aan een van onze kantoren

We verlenen uitsluitend toegang aan mensen die in de akte vermeld staan (comparanten), niet aan familie en/of adviseurs (wel uiteraard aan een eventuele tolk).

Uit voorzorg schenken wij geen koffie en/of thee.

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan een van onze kantoren dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de behandelaar om een oplossing te zoeken.
Bij aanwezigheid in een van onze kantoren vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.
Alle medewerkers van VBC Notarissen houden zich aan de richtlijnen (zie hieronder). Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen zoveel mogelijk risico’s te beperken.

3. Legalisatie volmachten, apostilles

Om te voorkomen dat mensen ons kantoor bezoeken terwijl dat niet strikt noodzakelijk is, is het tijdelijk niet mogelijk om volmachten van andere notariskantoren door ons te laten legaliseren. Indien u hierover vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met het notariskantoor waarvan u de volmacht heeft ontvangen aangezien er voor de legalisatie van volmachten tijdelijk versoepelde maatregelen zijn aangekondigd door onze beroepsorganisatie (KNB).

Wanneer de handtekening van de notaris op echtheid gecontroleerd dient te worden (doorgaans wanneer de instantie in het buitenland gehuisvest is en/of wanneer het document in het buitenland wordt gebruikt), dient het ondertekende stuk door de Rechtbank van het arrondissement waar de notaris werkzaam is te worden voorzien van een apostille. Vanwege de maatregelen die de Rechtbanken hebben getroffen ter preventie van de verspreiding van het Coronavirus, is de doorlooptijd voor aanvraag apostilles aanzienlijk langer dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

4. Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgt VBC zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken. Dit betekent dat wij tot nader bericht in poules werken, dus deels vanuit huis en deels op kantoor, om wel de continuïteit en de doorgang van de afspraken mogelijk te maken. Medewerkers die vanuit huis werken zijn zoveel mogelijk via doorschakeling van vaste nummers naar hun mobiele nummer en ook rechtstreeks mobiel bereikbaar. Ook zijn ze op hun kantoormailadres bereikbaar. Raadpleeg voor rechtstreekse contactgegevens deze site onder https://vbcnotarissen.nl/mensen/.

5. Actueel

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.

Deze informatie is laatst bijgewerkt op donderdag 26 maart 2020.