Menu

3 juni 2019

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de uitsluitingsclausule

Recht op vergoeding als erfenissen of schenkingen onder uitsluitingsclausule worden besteed aan vakanties en kosten van de huishouding.

In de betreffende zaak waren de echtgenoten in gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw heeft tijdens het huwelijk drie keer een schenking van € 10.000 ontvangen onder een uitsluitingsclausule. Met een uitsluitingsclausule wordt bepaald dat een erfenis of schenking privévermogen blijft van degene die het verkrijgt. De vrouw heeft de geschonken bedragen overgemaakt naar de gemeenschappelijke bankrekening van de echtgenoten. Tijdens het huwelijk worden diverse uitgaven gedaan van die gemeenschappelijke bankrekening. In 2014 gaan de echtgenoten scheiden en ten tijde van de echtscheiding was het bedrag van € 30.000 niet meer op de gemeenschappelijke bankrekening aanwezig. Tussen de man en de vrouw ontstaat discussie over de vraag wie recht heeft op dat bedrag. De vrouw vindt dat zij aanspraak heeft op het aan haar geschonken bedrag van € 30.000. De man is echter van mening dat het bedrag van € 30.000 aan hen toekomt, ieder voor de helft.

De Hoge Raad heeft de vrouw in het gelijk gesteld. Doordat de vrouw de geschonken bedragen heeft gestort op de gemeenschappelijke rekening kreeg zij een vordering op de gemeenschap. Deze vordering blijft bestaan, ook als het geld wordt besteed aan diverse gemeenschappelijke uitgaven en schulden. Hieronder vallen ook uitgaven in verband met consumptieve bestedingen, zoals vakanties.
Het is dus van belang dat de echtgenoten een goede administratie bijhouden van het privévermogen dat op de gemeenschappelijke rekening is gestort en wat daarmee is gedaan.
Daarnaast is een juiste formulering van de uitsluitingsclausule in testamenten en bij schenkingen tevens van belang. Het is namelijk mogelijk om te bepalen dat de uitsluitingsclausule niet geldt voor het vermogen dat wordt opgemaakt. Wij adviseren u graag bij het formuleren van de uitsluitingsclausule in een testament of bij een schenking.