Menu

21 juli 2019

Eerste Kamer akkoord met wijziging Handelsregisterwet

Op 25 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet aangenomen. In het wetsvoorstel, dat in maart 2017 bij de Tweede Kamer was ingediend, zijn meerdere wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de evaluatie van de Handelsregisterwet in 2012.

Kortgezegd komen de wijzigingen – onder meer – op het volgende neer:

  • de Kamer van Koophandel (KvK) krijgt een sterkere rol bij de bestrijding van malafide praktijken in het handelsverkeer, waardoor de KvK kan bijdragen aan het bevorderen van de rechtshandhaving door de overheid;
  • de regels voor ontbinding van rechtspersonen worden aangescherpt;
  • de autorisatie van bestuursorganen om in het handelsregister van de KvK te  mogen zoeken naar natuurlijke personen wordt gedelegeerd naar het niveau van een algemene maatregel van bestuur, terwijl deze bevoegdheid nu op wettelijk niveau is geregeld en beperkt is tot aangewezen bestuursorganen;
  • er wordt een wettelijke basis gecreëerd voor:
    (i)                 de terugmelding van onjuistheden in niet-authentieke gegevens;
    (ii)               de uitgifte van de Legal Entity Identifier door de KvK (voor het doen van aan- en verkooptransacties op de beurs); en
    (iii)             de opname van een identificatie van het aantal arbeidsverhoudingen in het handelsregister van de KvK.

In navolging van het vorenstaande bepleit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat dan ook dat ook notarissen in het handelsregister van de KvK mogen zoeken op natuurlijke personen (iets wat overigens via diverse andere databases al jaren mogelijk is), om hun wettelijke taken in het rechtsverkeer beter te kunnen uitoefenen en meer bij te kunnen dragen aan de signalering en voorkoming van fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Wanneer het de betreffende wetswijziging in werking treedt is nog niet bekend.