Menu

4 maart 2022

Erwin van Elst benoemd tot notaris bij VBC Notarissen te Amsterdam

Na Koninklijk Besluit en beëdiging door de Rechtbank is Erwin van Elst per 4 maart 2022 benoemd tot notaris te Amsterdam.

Deze mijlpaal is een bijzonder moment voor Erwin en VBC. Het notarisambt is een logisch gevolg op de benoeming van Erwin tot partner begin 2021. Tevens markeert de beëdiging de groei van de vastgoedpraktijk van VBC met specialisten in Amsterdam en Amersfoort.

Binnen de Real Estate praktijk richten Erwin en zijn team zich op het begeleiden en adviseren van zeer diverse (inter)nationale partijen zoals beleggers, projectontwikkelaars en financiers.