Menu

11 februari 2019

Het nieuwe gezicht van de business angel

Investeerders in start ups hebben een veelzijdig profiel blijkt uit recent onderzoek. Nederlandse starters kunnen hun voordeel doen door naar Amerika te kijken.

Amerikaans onderzoek waar het FD laatst over publiceerde, toont aan dat business angels minder oud, mannelijk en scheutig met geld zijn dan vaak gedacht. Eén vierde van hen is vrouw en het gemiddelde investeringsbedrag schommelt rond de dertig mille.

Natuurlijk is het helemaal afhankelijk van de fase waarin de start up verkeert, welke behoefte aan funding, begeleiding en contacten er is. Voor starters is het moeilijk om het juiste moment te bepalen waarop externe hulp nodig is en onder de beste voorwaarden kan worden verkregen. En natuurlijk, van wie? Inmiddels kent Nederland een keur aan professionele netwerken waar starters terecht kunnen voor het vinden van een match. Grote bedrijven hebben talent scoutsom waardevolle initiatieven tijdig te ontdekken. De wereld van start ups is fors geprofessionaliseerd. Maar het Amerikaanse onderzoek toont óók aan, dat toeval en persoonlijke contacten even waardevol zijn en blijven.

Meer dan juridisch

Creativiteit is altijd belangrijk en in alle opzichten. Wat vragen partijen van elkaar, welke nieuwe richtingen zijn te vinden om zowel het beginnende bedrijf als de business angel tevreden te stellen en te houden? (oud-)ondernemers hebben vaak hun eigen idee bij het laten groeien van een bedrijf en willen dit graag overbrengen op de jonge ondernemer (m/v) die lang niet altijd openstaat voor operationele bemoeienis. Ook is het zinvol de financiële stretch van een business angel vooraf duidelijk vast te leggen. Welke ruimte is er om in een later stadium nieuwe toetreders te aanvaarden uit zijn of haar netwerk, als de eigen middelen onvoldoende zijn?

Begin daarom altijd met het schetsen van scenario’s en van de profielen van business angels in de diverse fasen van een start up. Kijk verder dan de ‘klassieke’ investeerder en ben bereid je te laten verrassen. Want het vinden van een business angel kan net zo onverwacht, verfrissend en uitdagend zijn als het aanboren van het gat in de markt.