Menu

12 september 2019

Inschrijving van huishoudelijke reglement VvE in openbare registers

Indien u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u daarnaast automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze VvE kent eigen regels die zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Bijna alle splitsingsakten zijn gebaseerd op een modelreglement. Dit modelreglement is in de regel vastgesteld door de Koninklijke notariële beroepsorganisatie, voor het laatst in 2017. Naast de regels die voortvloeien uit de akte van splitsing en het modelreglement, kunnen de leden van de VvE zelf afspraken van meer huishoudelijke aard vastleggen in een huishoudelijk reglement. Als VvE is het overigens niet verplicht een huishoudelijk reglement te hebben.

Verplichte inschrijving?

Is er binnen uw VvE een huishoudelijk reglement opgesteld en is op uw VvE het modelreglement van 2006 of het modelreglement 2017 van toepassing, dan is het verplicht een eventueel vastgesteld huishoudelijk reglement (of de wijzigingen daarop) in te schrijven in het kadaster. Is een ouder modelreglement van toepassing, bijvoorbeeld het modelreglement uit 1992, dan is het in de regel niet verplicht het eventuele huishoudelijk reglement in te schrijven.

De verplichting tot inschrijving in het kadaster rust op het bestuur van de VvE. Als u bestuurder bent is het daarom van belang dat u, voor een behoorlijke uitoefening van uw functie, de regels op een juiste manier naleeft.

Voordelen

Het huishoudelijk reglement inschrijven heeft als voordeel dat het daarmee derdenwerking krijgt. Dit betekent dat derden, zoals eventuele nieuwe leden van de VvE, zich niet kunnen beroepen op het feit dat zij het huishoudelijk reglement niet zouden kennen. Zij hadden dit immers in het kadaster, een openbaar register, kunnen vinden.

Hoe?

Voor de inschrijving is notariële akte vereist. Dit betekent niet dat het huishoudelijke reglement ook in een notariële akte moet worden vastgelegd. U kunt het huishoudelijke reglement zelf vaststellen en door een notaris door middel van een notariële verklaring laten inschrijven. De notaris zal verklaren dat het huishoudelijk reglement rechtsgeldig tot stand is gekomen, wat hij kan verifiëren door de notulen van de vergadering waarin het huishoudelijk reglement is vastgesteld te controleren.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het inschrijven van een huishoudelijk reglement, twijfelt u of dit in uw geval verplicht is, of wilt u een prijsopgave ontvangen voor een inschrijving in het Kadaster? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers.