Menu

28 mei 2018

Internationaal ondernemen? Nieuwe wetten in de maak voor oprichten en structureren in de EU

Als het aan de EU ligt, wordt het oprichten en structureren van rechtspersonen in de EU administratief en juridisch een stuk makkelijker. Richtlijnen hiervoor liggen op dit moment voor ter consultatie. Laurens Kelterman legt uit wat de plannen zijn en wat dit voor ondernemers en ondernemingen kan betekenen.

Passend in ons digitale tijdperk is het (consultatie)voorstel voor een richtlijn die het mogelijk maakt om kapitaalvennootschappen en dochtervennootschappen digitaal op te richten. Ook hoeven bedrijven volgens het voorstel nog slechts eenmaal bepaalde informatie te registreren. Dit alles vergemakkelijk het oprichten en inschrijven van deze vennootschappen en bespaart bovendien EU-breed tientallen miljoenen aan administratieve kosten. Het overkoepelende doel is natuurlijk om het ondernemerschap binnen de interne markt te bevorderen.

Hetzelfde doel heeft ook een nieuw voorstel voor grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing. Het betreft hier een aanvulling op de bestaande regelgeving voor grensoverschrijdende fusie, maar ook een voorstel voor grensoverschrijdende juridische splitsing en omzetting, een voor de praktijk zeer wenselijke ontwikkeling!

Wie regelmatig grensoverschrijdende (rechts)handelingen verricht of begeleidt, zal beamen dat het door de verschillende regels in de Europese landen vaak een tijdrovend en duur proces is om dochtervennootschappen in het buitenland op te richten of een buitenlands gedeelte van de groep te (her)structureren. Vereenvoudiging en ook digitalisering van die processen is dus een goede zaak!

Aan de andere kant is het noodzakelijk dat de belangen van, onder andere aandeelhouders, werknemers en schuldeisers  gewaarborgd blijven. En ook de fraudepreventie is in dit kader een aandachtspunt. Bij deze zaken speelt de notaris nu een zeer belangrijke rol. De voorgestelde richtlijnen bieden veel  ruimte voor de notaris als deskundig adviseur en als ‘gatekeeper’. Het is aan de nationale politiek om die rol te blijven onderkennen en erkennen en nader in te vullen.

Teneinde daaraan een bijdrage te leveren, zal VBC Notarissen de consultaties en ook de uitwerking in nationale wetgeving op de voet volgen en becommentariëren.

Richtlijnvoorstel digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen

Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing