Menu

6 juli 2020

Juridische verankering van drijvende zonneparken

Jeroen Veenhof en Josca Roozenboom hebben een artikel geschreven in het Tijdschrift voor Zakenrecht over de juridische verankering van drijvende zonneparken. Binnen het energie team van VBC Notarissen zien zij veel ontwikkelingen op dit vlak voorbij komen, terwijl de juridische mogelijkheden tot structurering thans (nog) achterblijven bij deze technische ontwikkelingen in de zonne-energie sector. In het artikel wordt nader ingegaan op de juridische duiding van drijvende zonneparken. Zij signaleren de daarmee samenhangende problematiek en onderzoeken op welke wijze deze drijvende zonneparken juridisch kunnen worden verankerd waarbij rekening wordt gehouden met de behoeftes uit de praktijk. Ook worden aanbevelingen gedaan voor KNB Preadvies omtrent de modernisering van Boek 5 BW.