Menu

10 mei 2019

Laurens Kelterman in mediadiscussie: privacywaakhond motiveert afwijzing CAHR onvoldoende

In het Notariaat Magazine van deze maand geeft Laurens Kelterman van VBC in zijn rol als voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) reactie op de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens met twee maten meet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot instelling van een besloten centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en een deels openbaar UBO-register. De AP adviseert om het CAHR niet uit te voeren, maar heeft geheel geen commentaar op het UBO-register dat volgens critici juist privacy-vragen oproept.

Notariaat Magazine vroeg enkele deskundigen uit het notariaat en de politiek om hun mening. Laurens geeft aan, dat hij begrijpt dát er met twee maten gemeten moet worden. Maar de overwegingen met betrekking tot het CAHR vindt hij onvoldoende: “als ik het advies lees, vind ik dat de bezwaren tegen het wetsvoorstel CAHR niet de conclusie rechtvaardigen om de procedure te stoppen. Het is immers, zeker als aanvulling op het UBO register, een goede tool om fraude, witwassen, et cetera te bestrijden. Daarnaast zal het voor de notaris een bron zijn voor zijn onderzoek en dient het daarmee de rechtszekerheid.”

Klik hier voor het volledige artikel​