Menu

19 augustus 2021

Laurens Kelterman lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht

Laurens Kelterman is per 1 juni benoemd als lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) werkt samen met de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. Deze Commissie volgt de Nederlandse en Europese ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en het financieel recht.

Voor meer informatie over de GCV, de samenstelling en uitgebrachte adviezen: https://www.knb.nl/over-knb/samenwerking/gcv