Menu

26 mei 2019

Laurens Kelterman praat 2eKamer bij over UBO-problematiek

Afgelopen week liet de vaste Kamercommissie Financiën zich door deskundigen bijpraten over de haken en ogen aan de wetgeving rond het UBO-register. Namens de KNB schoof Laurens Kelterman aan.

VBC heeft regelmatig gepubliceerd over de UBO-wetgeving. Het streven naar preventie en opsporing van fraude, belastingontduiking en andere vormen van criminaliteit is zinvol. Maar de Europese wetgeving heeft ook de nodige consequenties voor belanghebbenden bij vennootschappen die uit privacy- en veiligheidsredenen niet in de schijnwerpers willen staan. Daarom wijzen notarissen op de nadelen en op alternatieven en verbetermogelijkheden.

De Vaste Kamercommissie Financiën ging op woensdag 22 mei in het gebouw van de Tweede Kamer het gesprek aan over het UBO-register. Vanuit de notariële beroepsorganisatie KNB en de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten -waarvan hij voorzitter is- schoof Laurens aan. De commissieleden gebruiken de input van de bijeenkomst voor hun oordeelsvorming over de wetgeving.

Klik hiervoor opnamen van het overleg met de Vaste Kamercommissie Financiën