Menu

24 oktober 2018

Levenstestament voor ondernemers verdient – meer- discussie

Voor ondernemers en ondernemende families heeft het populaire Levenstestament een extra dimensie. Laurens Kelterman wijst op enkele bijzondere punten naar aanleiding van een vakinhoudelijke discussie.

Het levenstestament is volop in ontwikkeling als document voor ondernemers die hun zaak letterlijk goed willen achterlaten als zij zelf niet meer in staat zijn om het bedrijf te besturen. VBC is één van de wegbereiders van dit testament en is dan ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling. Vanuit zijn specialisme ondernemingsrecht haakt Laurens via social media in op belangrijke specifieke aspecten voor ondernemers en hun familie.

Zo is het wat hem betreft belangrijk om extra aandacht te besteden aan het formuleren van volmachten voor het – door derden- laten besturen van een onderneming. Wanneer wordt bijvoorbeeld een tijdelijke vervanging, definitief? Wat logisch is in een regulier Levenstestament kan botsen met de vennootschappelijke orde.

Redenen genoeg om de positie van de ondernemer in het kader van het Levenstestament bijzondere aandacht te geven en een vakinhoudelijke en publieke discussie hierover te voeren. Een goed functionerend Levenstestament is immers niet alleen belangrijk voor de ondernemer en zijn of haar familie, maar ook via de onderneming voor vaak grote aantallen werknemers en andere betrokkenen. ​