Menu

12 januari 2021

Marc Scholten beëdigd tot notaris

Op 12 januari 2021 is Marc Scholten via een livestream verbinding met de Rechtbank beëdigd tot notaris te Amersfoort.

Bijzonder blij zijn met we met deze ontwikkeling zowel voor Marc als voor VBC. Deze stap is een logisch gevolg van de benoeming van Marc tot partner begin 2020 en de steady groei die Marc en de Corporate/M&A praktijk binnen VBC de afgelopen jaren doormaakt.

Binnen de Corporate/M&A praktijk richt Marc zich op fusies & overnames, grensoverschrijdende transacties, joint ventures, herstructureringen en governance vraagstukken.