Menu

31 december 2017

Nieuw modelreglement splitsing in appartementsrechten

Na een lang voortraject is onlangs “Het modelreglement van splitsing in appartementsrechten 2017” vastgelegd. Het model is te vinden op de website (zie hier).

1 januari 2018

Op 1 januari 2018 treedt de Wet ter verbetering van het functioneren van VvE’s in werking, waardoor een aantal belangrijke nieuwe (financiële) vereisten van kracht wordt. Eerder schreven Janine Paauwe en Jeroen Veenhof al over de gevolgen van deze wet [zie: https://www.vbcnotarissen.nl/wp-content/uploads/2017/07/VFP-mei-2017-Wetsvoorstel-Verbetering-vereniging-van-eigenaars-Jeroen-Veenhof.pdf].

In het nieuwe modelreglement zijn de gevolgen van de nieuwe wet verwerkt. Zo zijn er een aantal maatschappelijk gewenste aanvullingen, zoals de toevoeging van een AED aan de lijst van mogelijk gemeenschappelijke zaken. De meest ingrijpende nieuwe verplichting is natuurlijk:
“Indien het Gebouw geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning, bedraagt de jaarlijkse reservering ten behoeve van het Reservefonds:
a. ten minste het bedrag dat door de Vergadering is vastgesteld ter uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan; of
b. ten minste een half procent van de herbouwwaarde van het Gebouw.”

Bestuursfunctie

Het nieuwe modelreglement laat nog maar eens zien dat een bestuursfunctie bij de VvE niet langer een moeiteloos baantje is. Het opstellen van een gedegen Meerjarenonderhoudsplan zal zeker enige tijd en moeite kosten. Het is goed voor te stellen dat de vraag om een MJOP groot zal zijn, zeker wanneer de hoop/verwachting bestaat dat daaruit een bijdrage zal blijken die lager is dan 0,5% van de herbouwwaarde. Ook zijn er veel nieuwe mogelijkheden, zoals het beleggen van gelden uit het Reservefonds en het afsluiten van een lening op naam van de VvE.

Nieuwe bevoegdheden geven natuurlijk nieuwe verantwoordelijkheden. Zeker in kleine VvE’s zullen de nieuwe verplichtingen tot veel discussie leiden binnen het bestuur en de vergadering van appartementseigenaren. Zeker bij nieuwe plannen is wijsheid om zelfs op een gedetailleerd niveau goedkeuring van de vergadering te verkrijgen.

Bedrijfsruimte

De eigenaar van bedrijfsruimte in een gebouw met (boven)woningen wordt ook geconfronteerd met het nieuwe vereiste aan het reservefonds. De ervaring leert dat juist deze eigenaren weinig betrokken zijn bij de VvE. Juist voor deze groep kan de nieuwe wetgeving aanleiding zijn om de veelal standaardreglementen volledig te herzien. De ervaring leert immers dat de wens bestaat om de gemeenschappelijke zaken, kosten en rechten specifiek te verdelen tussen de bedrijfs- en woonruimte. In dat geval dient ook het nieuwe modelreglement te worden aangepast.