Menu

19 maart 2018

Het nieuwe Huwelijksvermogensrecht 2018

Per 1 januari 2018 zijn de regels van de huwelijksvermogensrecht gewijzigd. De algehele gemeenschap van goederen is omgezet in een beperkte gemeenschap van goederen. Schenkingen en/of erfenissen die een echtgenoot tijdens huwelijk ontvangt, blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt als de echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden maken.

Minister Dekker wil nu dat echtgenoten bij de Burgerlijk Stand kunnen aangegeven of zij kiezen voor de beperkte gemeenschap van goederen of de algehele gemeenschap van goederen, zoals die was voor 1 januari 2018. Verschil is onder meer dat bij een algehele gemeenschap van goederen een schenking en/of erfenis, die een echtgenoot ontvangt nu wel in die gemeenschap van goederen valt. De algehele gemeenschap van goederen is afgeschaft per 1 januari 2018.

Bij doorgang van de plannen van minister Dekker zullen de aanstaande echtgenoten zich moeten afvragen in welk van beide vermogensregimes zij willen trouwen. Dit kan verwarring geven en maakt de keuze voor aanstaande echtgenoten ingewikkeld. Vragen die op kunnen komen zijn bijvoorbeeld, ‘wat zijn nu de juridische verschillen tussen de beide regimes’ en ‘kan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de aanstaande echtgenoten voldoende informeren over de risico’s van beide regimes’? De ambtenaar van de Burgerlijke Stand neemt daarvoor ook geen enkele verantwoordelijkheid. Misverstanden kunnen ontstaan, die vooral bij onverhoopte echtscheidingssituaties tot een bron van discussie kan leiden.

Het trouwen in de algehele gemeenschap van goederen kan risicovol zijn, zeker als een van de echtgenoten veel schulden of een onderneming heeft. Als de echtgenoten in de algehele gemeenschap van goederen willen trouwen dan zal dat een weloverwogen beslissing moeten zijn. Laat u om die reden goed adviseren.