Menu

1 juni 2017

Notariaat neemt UBO-plannen onder vuur

Laurens Kelterman en twee vakgenoten nemen in een vakbladpublicatie de inhoud en procesgang onder vuur rond de invoering van het UBO-register. De auteurs vertegenwoordigen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten.

Over het transparant maken van de uiteindelijk belanghebbenden bij een onderneming of stichting wordt al langere tijd gediscussieerd. Onlangs sloot een consultatieronde waarin het kabinet betrokkenen de kans gaf te reageren op de plannen. VBC was een van de organisaties vanuit het notariaat die een reflectie hebben ingediend. In het meest recente nummer van juridisch vakblad SC lichten Laurens Kelterman, Robert-Jan Zwaan en Corrine Holdinga de bezwaren toe. De bestaande plannen zijn disproportioneel en zijn onredelijk zwaar in het nadeel van de belanghebbenden waar het in de ‘UBO’ wetgeving om gaat. Bovendien zal invoering ertoe kunnen leiden dat Nederland zich uit de markt prijst als vestigingsland. Andere landen kunnen en zullen namelijk een veel lichtere vorm van transparantie invoeren. Dat kan ertoe leiden dat ondernemingen (familiebedrijven bij voorbeeld) hun vestigingsplaats wijzigen.
Het volledige artikel in SC vindt u hier.