Menu

26 september 2018

NVB komt met modelakte opstalrecht voor zonnepalen op bedrijfsgebouwen

De laatste jaren is vraag en aanbod van zonnestroominstallaties enorm gestegen. Zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen blijken daarbij vanwege de schaalgrootte een interessante maar omvangrijke investering. Daarbij is mogelijk(!) de vestiging van het recht van opstal noodzakelijk zodat de eigendom van de zonnepanelen aan de juiste partij verblijft.

Verschillende banken en overheidsinstanties hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een modelakte voor de vestiging van opstalrecht voor zonnestroomsystemen geïntroduceerd ter vereenvoudiging van financiering van zonnepanelen op het dak van bedrijfsmatige gebouwen. De onderhandelingen voor het exploiteren van zonnepanelen is namelijk een complex proces, mede door de vele partijen die daarbij betrokken zijn.

Het belang van gebouweigenaren zal veelal zijn om zonnepanelen op het dak te laten plaatsen en energie af te nemen, maar de daadwerkelijke plaatsing en exploitatie van de zonnestroominstallatie aan een ander overlaten. De aanlegger/exploitant van het zonnestroomsysteem zal daardoor de eigendom behouden. Bij financiering is het vestigen van een recht van hypotheek vaak tevens noodzakelijk , waardoor het opstalrecht een must is. De betreffende gebouwen zijn echter meestal al belast met een recht van hypotheek. Banken hebben daardoor over en weer toestemming van elkaar nodig om het financieren van zonnepanelen op het dak mogelijk te maken.

Uitgangspunt van de modelakte is derhalve dat financiers achter deze bepalingen staan, waardoor na een onderhandelingsronde tussen gebouweigenaar en exploitant niet nogmaals met financiers overlegd dient te worden. Natuurlijk blijven de specifieke regelingen van het opstalrecht, waaronder de mogelijke looptijd, vergoedingsrechten en opzeggingsgronden zeer afhankelijk van de individuele (commerciële) afspraken. Een aantal uitgangspunten in het model, zoals de instemming dat een oudere hypotheek op het gebouw van rang wisselt met het nieuwe opstalrecht (en hypotheek daarop), zijn echter zeer behulpzaam om discussies te voorkomen.

Het model en de toelichting zijn hier te vinden: https://www.nvb.nl/publicaties/protocollen-regelingen-richtlijnen/4394/model-opstalrecht-zonnestroomsysteem.html