Menu

12 april 2018

Omzettingswet aandelen aan toonder naar Tweede Kamer

Aan een traditie komt een einde. Het kabinet heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden dat toonderstukken van naamloze vennootschappen afschaft met als doel meer grip te krijgen op de vaststelling van de identiteit van de houders van die stukken. Straks kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening aangehouden bij een intermediair, zoals een bank of een beleggingsonderneming, worden verhandeld. De effectenrekening staat op naam waardoor anonieme overdracht van toonderstukken niet meer mogelijk is.

Reden voor de verandering is de bestrijding van witwassen en fraude. Doordat een effectenrekening de enige mogelijkheid wordt om aandelen aan toonder te verhandelen, zijn de houders hiervan niet langer anoniem. Het kabinet volgt met zijn voorstel internationale voorbeelden. “Afschaffing draagt bij aan de integriteit van het financiële stelsel”, aldus minister Dekker. Het kabinet volgt daarmee, net als veel andere Europese landen, de aanbevelingen van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) en de Financial Action Task Force (FATF).

Aandelen aan toonder die niet giraal worden verhandeld, moeten door de vennootschap vóór 1 januari 2020 via een statutenwijziging worden omgezet in aandelen op naam. Aandeelhouders zullen met deze statutenwijziging moeten instemmen. Wanneer deze wijziging niet vóór 1 januari 2020 heeft plaatsgevonden, komen aandelen aan toonder van rechtswege op naam te luiden. Het overgangsrecht van dit wetsvoorstel bepaalt dat vennootschappen bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de wet hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de wet. De omzetting in aandelen op naam brengt voor de naamloze vennootschap de verplichting met zich mee de aandeelhouders in te schrijven in haar aandeelhoudersregister, waardoor die aandeelhouders ook niet langer anoniem zijn.

Het wetsvoorstel is hier te raadplegen en de memorie van toelichting hier.