Menu

17 april 2020

Overbruggingsfinanciering van €100 miljoen voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven!!

Het kabinet heeft bekendgemaakt €100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland.

Met de middelen die het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt zullen de ROM’s overbruggingsleningen gaan verstrekken aan innovatieve bedrijven die door de Covid19-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het is bedoeld als een noodinstrument om te zorgen voor een tijdelijke overbrugging naar ‘break-even’ of een vervolgronde. De hoogte van de leningen varieert tussen de €50.000 en € 2 miljoen.

De komende periode zullen de ROM’s uitgebreid gaan communiceren over de criteria, rente en looptijd van de leningen en de aanvraagprocedure.

Startups, scale-ups maar ook andere innovatieve bedrijven vallen voor een deel buiten de regelingen die het kabinet tot nu toe had getroffen. Super mooi dus dat het kabinet nu met deze tijdelijke overbruggingsfinanciering komt, zodat de innovatiekracht en het toekomstig verdienvermogen van Nederland (enigszins) gewaarborgd wordt.