Menu

6 oktober 2017

Overheidssubsidies voor scale ups! Maar alleen als je ‘hip’ bent… 

Dat de overheid 100 miljoen extra startgeld geeft voor veelbelovende bedrijven is mooi. Ze zet er echter ook een koers mee uit waar niet alle bedrijfssectoren blij mee zullen zijn.

Afgelopen week ontmoetten start ups, financiers en adviseurs elkaar tijdens het Startup-fest in Amsterdam. De minister van economische zaken nam een cadeautje mee: honderd miljoen extra investeringseuro’s voor scale ups: snelgroeiende start up-bedrijven. Voor beginnende ondernemers komt er daarnaast een kleine vijftig miljoen beschikbaar. Dat is welkom voor ondernemers-in-de-dop die moeilijk financiering kunnen vinden via traditionele kanalen. Maar er zit een addertje onder het gras.

Kernsectoren

De overheidseuro’s zijn bestemd voor start ups in ICT, energie, zorg, agro en voeding. Dat zijn al jarenlang kernsectoren in het overheidsbeleid. ICT kan Nederland een internationale voorsprong geven, energievernieuwing is nodig vanwege klimaatverandering, de zorg is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment en agro en voeding zijn van oudsher sterke sectoren waarvan we de concurrentiepositie blijvend moeten versterken. Maar hoe zit het met sectoren die daarbuiten vallen?

Aandacht wegtrekken

Natuurlijk wordt er ook vernieuwd in transport en logistiek, in de industrie en in andere sectoren die buiten de belangstelling van de beleidsmakers vallen. Ook daar is financiering nodig en is het zinvol nieuw ondernemerschap te stimuleren. Een te grote overheidsnadruk op ‘innovatieve sectoren’ kan de belangstelling van business angels en potentiële financiers wegnemen van al die andere bedrijfssectoren die óók belangrijk zijn voor werkgelegenheid en BNP.

Daarom is het belangrijk dat in alle enthousiasme voor ‘hippe sectoren’ er voldoende aandacht blijft voor starters en doorstarters in meer traditionele branches. Hier zijn de groeikansen misschien wat minder extreem en is de innovatie minder zichtbaar. Maar vergeet niet dat verreweg de hoogste bijdrage aan onze nationale welvaart –inclusief werkgelegenheid- nog steeds afkomstig is uit de sectoren die de minister juist niét in zijn stimuleringsbeleid heeft opgenomen.