Menu

7 mei 2020

Passeren op afstand tijdens de corona-crisis (de noodwet)

Ook in deze tijd kan ons kantoor u op alle rechtsgebieden van dienst zijn.  De besprekingen doen we zoveel mogelijk telefonisch of via een videobelverbinding.

Een groot aantal notariële akten kan bij volmacht getekend worden; u hoeft hiervoor niet naar ons kantoor toe te komen. Meer informatie hierover kunt u vinden in het artikel over het coronabeleid dat op 13 maart jl. op onze website is gepubliceerd.

Bij een aantal akten – waarvan de belangrijkste voorbeelden hypotheekakten, testamenten en  levenstestamenten  zijn – is dit echter niet mogelijk: de wet schrijft voor dat deze akten door u persoonlijk bij de notaris worden getekend.

Nu is het in deze bijzondere tijd niet altijd mogelijk om zelf bij de notaris te komen voor de ondertekening van de akte of om de notaris bij u thuis te ontvangen.

Voor situaties waarin sprake is van nood , is onlangs een wet aangenomen, die het mogelijk maakt om in gevallen waarin iemand niet persoonlijk bij de notaris kan verschijnen, een akte te passeren met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen (videobellen).

Wanneer is er sprake van ‘nood’?  Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer u thuis in quarantaine zit, wanneer u in een verzorgingshuis woont en de notaris niet toegelaten wordt, of wanneer u in isolatie in het ziekenhuis ligt. De wetgever laat het over aan de notaris om te beoordelen of de akte ‘op afstand’ – door videobellen  – getekend kan worden; dit zal door ons per situatie beoordeeld worden. Wanneer dit ook maar enigszins mogelijk is, zullen wij de akte passeren in uw en onze aanwezigheid.

Van de hiervoor bedoelde noodwet zal door ons kantoor dus alleen in zeer uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt worden:

  • Dit zal alleen gebeuren wanneer het onmogelijk is dat u op ons kantoor komt of wij niet bij u thuis (of in het ziekenhuis) kunnen komen om de akte te tekenen.
  • De wet geldt alleen voor akten die niet met behulp van een onderhandse volmacht getekend kunnen worden.
  • Er moet gebruik gemaakt kunnen worden van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. Met andere woorden: het is onvoldoende als wij u alleen kunnen horen, wij moeten u ook kunnen zien.
  • Wij moeten controleren waar u zich bevindt.
  • Wij moeten uw identiteit kunnen vaststellen.
  • Voor alle akten geldt dat wij ons er absoluut van moeten kunnen overtuigen dat de inhoud van de akte uw wensen op de juiste manier verwoordt en dat u niet door iemand anders gedwongen of beïnvloed wordt om de akte te tekenen.
  • De spoedwet geeft niet de mogelijkheid om akten te passeren wanneer u zich in het buitenland bevindt en vanwege corona niet kunt reizen. Als hiervan sprake is verzoeken wij u om contact op te nemen met één van onze medewerkers.
  • Als u een testament of levenstestament wilt maken, zullen wij de inhoud hiervan eerst met u bespreken. Ook hierbij geldt dat deze bespreking alleen met uzelf kan plaatsvinden en dat wij – via videobellen – kunnen vaststellen dat u uw uiterste wil duidelijk kunt aangeven en dat u hierbij niet beïnvloed of gedwongen wordt door iemand anders.

De noodwet is een tijdelijke regeling; in principe geldt deze tot 1 september 2020, maar de werking kan verlengd worden.

Vanzelfsprekend kunt u met één van de medewerkers van de afdeling familie & vermogen contact opnemen wanneer u in verband met het bovenstaande vragen heeft over het opstellen of tekenen van een testament of levenstestament.

Als u vragen heeft over het tekenen door videoverbinding van een hypotheekakte, kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling vastgoed.

Wij houden u op de hoogte!