Menu

29 maart 2019

Politieke verkenning naar gedifferentieerd tarief overdrachtsbelasting woningen

Als onderdeel van de integrale visie op de woningmarkt is via een genomen motie in de Tweede Kamer  besloten tot het verkennen van een gedifferentieerd tarief voor de overdrachtsbelasting. Vooruitlopend op het Belastingplan 2019 ziet de verkenning op een situatie waarin starters op de woningmarkt vrijgesteld worden van overdrachtsbelasting en beleggers vanaf de derde woning met een hoger tarief te maken krijgen. Dit initiatief moet uiteraard in de bredere (maatschappelijke) context worden gezien van een moeilijke woningmarkt voor starters enerzijds en een zeer actieve kapitaalkrachtige woningbeleggingsmarkt anderzijds.

De verwachting is dat een gedifferentieerde regeling zal leiden tot discussies over de uitleg van begrippen (wie is een “starter”, wie is “eigenaar”). VBC volgt dan ook de verdere ontwikkelingen rondom de woning(beleggers)markt.