Menu

17 september 2019

Prinsjesdag in het kort: bouwen aan schone luchtkastelen?

Het tekort aan nieuwbouwwoningen geldt als een van de grootste kwesties van de laatste tijd. Door de sterk gestegen huizenprijzen zijn er te weinig betaalbare woningen, ook en met name in de vrije huursector.

Prinsjesdag 2019

Uit de Miljoenennota die vandaag is gepresenteerd, blijkt dat het kabinet voornemens is een fonds aan te leggen van 1 miljard euro. In gebieden waar de vraag naar nieuwbouwwoningen het grootst is, kunnen de betreffende gemeenten van dit fonds gebruik maken.

Voor de bevordering van de huursector wil het kabinet 1 miljard euro ter beschikking stellen voor de verlaging van de verhuurdersheffing gedurende een termijn van 10 jaar. Deze fiscale korting van 100 miljoen per jaar is met name bedoeld voor woningcorporaties die nieuwbouw plegen.

Daarnaast wil het kabinet onderzoeken of het mogelijk is om kopers een zelfbewoningsplicht op te leggen. Met deze maatregel beoogt het kabinet (particuliere) beleggers buitenspel te zetten, waardoor de stijging van de huurprijzen aan banden gelegd zou worden.

Om de starters meer ruimte te geven op de woningmarkt overweegt het kabinet de overdrachtsbelasting voor hen te schrappen. Indien dit plan realiteit wordt, staan beleggers in de biedingsfase op achterstand doordat zij bij de aankoop van woningen er rekening mee moeten houden meer overdrachtsbelasting verschuldigd te zijn. De vraag is ook wat de gevolgen zijn van het verdringen van beleggers voor de financiering van nieuwbouwprojecten. Veel Nederlandse banken trekken zich in deze markt steeds verder terug.

Uitstoot stikstof

Of de plannen van het kabinet op korte termijn het tekort aan nieuwbouwwoningen oplost of dat deze vervallen tot luchtkastelen, is sterk afhankelijk van de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof. Deze uitspraak heeft het terugdringen van dit tekort immers niet eenvoudiger gemaakt.

Om duidelijkheid te creëren over de impact van deze uitspraak heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Dit college -onder voorzitterschap van Johan Remkes- heeft de opdracht gekregen om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening.
Gemeenten en marktpartijen zullen reikhalzend uitzien naar de bevindingen van dit college.