Menu

27 november 2017

Start up financier: gebruik je invloed!

Het beleggingsklimaat maakt deelnemen in start ups interessanter dan ooit voor ondernemers en vermogende particulieren. Hun kennis is minstens zo belangrijk als hun geld.

Lage rente, risico’s op de aandelenmarkten en steeds minder interessante vastgoedproposities zorgen ervoor dat het aandeel privé-kapitaal in start ups fors toeneemt. Naast gespecialiseerde venture capitalists en banken ontdekken particuliere beleggers en ondernemers met een surplus in hun kasstroom de (beleggings)mogelijkheden van start ups. Als kandidaat-notaris mag ik een aantal van hen begeleiden bij het op orde brengen van dergelijke participaties. Wat me daarbij soms opvalt is hun bescheiden opstelling en een focus op de financiële en juridische aspecten van hun participatie of ter beschikking stelling van gelden.

Het gros van de ‘particuliere’ investeerders in start ups betreft vrouwen en mannen die hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. Zij beschikken over netwerken, ervaring en expertise waar ook de start up profijt van kan hebben. In de aanloop naar een participatie komt dit weliswaar vaak ter sprake, maar concretisering van de mogelijke inbreng op dit gebied is een ander verhaal. Dat is jammer voor iedereen.

Verantwoordelijkheden

Inhoudelijk meedoen is vaak persoonlijk zeer bevredigend voor de investeerder die niet alleen het geld, maar ook de kennis gewaardeerd ziet. De start up-ondernemer is vanzelfsprekend gebaat bij extra inzichten, nieuwe contacten en een hand die soms remmend en soms aanmoedigend is.

Het is wel zaak om goed af te spreken en vast te leggen wat over en weer van elkaar wordt verwacht en welke verantwoordelijkheid daarbij hoort. De beginnende ondernemer wil en moet natuurlijk vrijheid hebben: de investeerder wil een zekere grip op de investering en burn rate. Dat kan door zaken duidelijk te scheiden.

Méér dan het Gouden Idee

Het succes van een start up is niet alleen afhankelijk van de mate waarin de markt overtuigd kan worden van de potentie van de innovatie. Een start up moet ook een ‘gewoon’ bedrijf zijn waarin zaken als HR, fiscaliteit, kasstroommanagement en dergelijke goed zijn geregeld. Dat zijn zaken waarin de founder en eerste generatie medewerkers vaak geen kaas van hebben gegeten –en liever ook geen aandacht aan willen besteden. Zij worden immers gedreven door Gouden Idee. Juist in de dagelijkse aspecten van het ondernemerschap kan een ondernemer-investeerder waarde toevoegen.

Optierechten voor start ups

Een praktisch voorbeeld is de mogelijkheid vanaf 2018 om fiscaal vriendelijk aandelenoptierechten aan werknemers toe te kennen bij innovatieve start ups. De overheid ziet voortaan onder bepaalde voorwaarden slechts driekwart van het bedrag dat een werknemers ontvangt voor het uitoefenen of verkopen van een aandelenoptierecht, als belastbaar loon. Dat is een waardevol middel om nieuwe mensen aan te nemen in een krapper wordende arbeidsmarkt. Maar het optuigen van een optieregeling vergt de detailkennis en het geduld dat het management van een start up vaak liever aan andere zaken besteedt.

Gewoon doén

Met kansen als bovenstaande kunnen particuliere en ondernemende financiers van beginnende bedrijven iedereen een dienst bewijzen. Wat daarvoor nodig is? Niet meer dan het besef dat het kan, de tijd om het uit te voeren en de zorgvuldigheid om afspraken goed vast te leggen.