Menu

29 september 2020

Steward ownership: een betekenisvolle organisatiestructuur

BuurtzorgT is eigenaar van zichzelf geworden. Daarmee heeft BuurtzorgT samen met Purpose Evergeen Capital  een unieke structuur ontwikkeld waarbij de organisatie niet alleen zelfsturend is, maar ook zichzelf in eigendom heeft.

In deze transitie is BuurtzorgT steward owned geworden. Dat wil zeggen dat de aandelen zijn verdeeld in aandelen met financiële rechten en aandelen met zeggenschap. De aandelen met zeggenschap zijn in handen van de Stewards gekomen. De Stewards hebben het rentmeesterschap over de organisatie. Ze hebben een dienende en ondersteunende rol om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken. Daarnaast is er een “golden share” wat in handen is van een onafhankelijke stichting en waarmee voorkomen kan worden dat BuurtzorgT verkocht wordt of dat het haar doelen en missie uit het oog verliest.

BuurtzorgT denkt dat deze organisatievorm de mogelijkheid biedt om de zelfsturing verder te versterken, en het werk voor de BuurtzorgT-medewerkers nog betekenisvoller te maken omdat in deze structuur, naast de al bestaande professionele autonomie, ook ruimte komt voor financiële autonomie en zelfbeschikking als organisatie.

Bij deze transitie zijn BuurtzorgT en Purpose Evergreen Capital ondersteund door: Maurits Bos van Benvalor advocaten, Casper Jones van VBC Notarissen en Digna de Bruin van De Rechtmakers.

Lees hier het hele persbericht.