Menu

12 februari 2018

Succesvolle eerste 033 Overnamedag

Ruim zeventig ondernemers lieten zich bij de 033 Overnamedag op 8 februari voorlichten over onder andere de juridische valkuilen van een bedrijfsverkoop: van “LOI naar closing”. Ook onderwerpen als waardering en hoe vind je de beste overnamekandidaat kwamen aan bod.

Het eerste document is meteen een belangrijke: de ‘letter of intent (LOI) oftewel intentieverklaring is het stuk dat koper en verkoper verbindt op belangrijke punten als de informatievoorziening, exclusiviteit, vertrouwelijkheid en procesgang bij een geplande bedrijfsoverdracht. “De waarde hiervan kan niet worden onderschat”, hield transactie-notaris Casper Jones zijn gehoor voor tijdens een aantal workshops op de eerste Amersfoortse Overnamedag. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de intentieverklaring meestal al een bindend stuk waar de betrokken partijen niet zonder meer aan voorbij kunnen gaan of van kunnen afzien.

Wie in een zo vroeg mogelijk stadium de afspraken goed vastlegt, doorloopt een vlotter proces en voorkomt dat op het allerlaatst nog problemen of misverstanden ontstaan. Vanaf de LOI tot aan het moment van closing zijn er diverse momenten waarop zaken worden vastgelegd en afspraken gemaakt. Goede advisering is daarbij belangrijk, want de belangen zijn immers groot. Zo is het zinvol om vooraf vast te leggen welke vergoedingen gelden als een van beide partijen zich op oneigenlijke gronden onttrekt aan de gemaakte afspraken. Het goed vastleggen van verwachtingen en afspraken brengt koper en verkoper dan ook dichter bij elkaar. De rol van de notaris kan in een dergelijk proces uiteenlopen. Als adviseur van een van de betrokken partijen of in een onafhankelijke rol de afspraken goed vastleggend.

Download de presentatie ‘Van LOI naar closing’:https://prezi.com/heqcdeuwnyap/van-loi-naar-closing/