Menu

9 februari 2018

Teksten kernbepalingen over UBO register uit Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn op een rijtje

In de strijd tegen witwassen en terrorisme is het UBO-register van uiteindelijk belanghebbenden van bedrijven en andere entiteiten een veelbesproken maatregel, geïnitieerd vanuit de EU. In een aantal bijdragen heeft Demis van Lierop de ontwikkelingen rond het UBO-register de afgelopen tijd voor u gevolgd, op Europees en nationaal niveau.

Op Europees niveau heeft de Europese Commissie de afgelopen periode intensief overleg gevoerd met andere EU-instellingen, zoals het parlement en de Raad van Europa, over een wijziging van de Vierde Antiwitwasrichtlijn, waarin het UBO register is geregeld. Onlangs is op dit punt een akkoord bereikt en daarmee is er duidelijkheid gekomen over de komende wijzigingen.

Omdat het lastig is om aan doorlopende teksten van EU regelgeving te komen, treft u in de onderstaande documenten doorlopende teksten aan van de voor het UBO register relevante bepalingen uit de huidige Vierde Anti witwasrichtlijn en van de bepalingen zoals die na de wijziging van deze richtlijn komen te luiden.

AMLD IV, ORIGINAL TEXT (20 MAY 2015)– De bepalingen volgens de thans geldende Vierde Antiwitwasrichtlijn

AMLD IV AMENDMENT – FINAL COMPROMISE TEXT (19 DECEMBER 2017) -De bepalingen die zullen gelden volgens de Vijfde Antiwitwasrichtlijn  

AMLD IV (20 MAY 2015)AMENDMENT – FINAL COMPROMISE TEXT (19 DECEMBER 2017) -tekstvergelijking tussen de vorige twee; laat de wijzigingen zien die zullen worden doorgevoerd in de bepalingen

Disclaimer: Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. VBC Notarissen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website en publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.