Menu

29 november 2018

VBC-relaties doneren voor Burgerweeshuis

Ruim vijfduizend euro mocht het Burgerweeshuis Amersfoort afgelopen week in ontvangst nemen uit handen van Demis van Lierop en Aart Veldhuizen. De komende en gaande VBC-notarissen hadden dit bedrag op hun beurt gekregen van de vele VBC-relaties tijdens hun afscheids & kennismakingsreceptie in oktober.

Het Burgerweeshuis Amersfoort zet zich al vijfhonderd jaar in voor kinderen in achterstandsposities. De laatste decennia richt de stichting zich onder voorzitterschap van Aart Veldhuizen specifiek op kinderen uit
Amersfoort die in hun ontwikkeling worden bedreigd, uit een-ouder-gezinnen afkomstig zijn en financieel in de knel zitten. De bijdrage van de VBC-relaties komt ten goede aan het recreatiefonds van het Burgerweeshuis. Hiermee kunnen eenoudergezinnen in een moeilijke financiële situatie, een vakantieweek beleven in een Nederlands natuur-vakantiepark.