Menu

18 mei 2020

Wie krijgt uw erfenis als u en uw echtgenoot kort na elkaar overlijden en u geen testament heeft gemaakt?

U heeft er misschien over gelezen: man en vrouw zonder kinderen komen tijdens hun huwelijksreis op dezelfde dag te overlijden als gevolg van een voedselvergiftging. Zij hadden geen testamenten opgesteld. De vrouw komt als eerste te overlijden en kort daarna de man.

Op grond van de wet komt de erfenis van de vrouw eerst toe aan haar man en vervolgens, door zijn overlijden, aan zijn familie. De familie van de vrouw krijgt dus niets. De familie van de vrouw vond dit onbillijk en startte een procedure. De Rechtbank heeft in eerste instantie geoordeeld dat er inderdaad  strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dat de erfenis van de vrouw wel toekomt aan haar eigen familie.

Het Hof oordeelt echter anders en past, anders dan de Rechtbank, de wettelijke bepalingen toe. Dit betekent dat de erfenis van de vrouw in eerste instantie toekomt aan haar man en vervolgens aan zijn familie.

In het erfrecht wordt onderscheid gemaakt tussen de regels die gelden als er geen testament is opgesteld (versterferfrecht) en de regels die gelden als er wel een testament is opgesteld (testamentair erfrecht). Wanneer u de toepassing van de regels van het versterferfrecht niet wenselijk vindt, heeft u de vrijheid om een testament op te stellen.
Om te voorkomen dat het hiervoor geschetste scenario zich kan voordoen, is het dus wenselijk om een testament op te stellen; hiermee kunt u voorkomen dat uw erfenis volledig naar de familie van uw echtgenoot gaat en uw eigen familie met niets achterblijft.

In de praktijk zien wij bijvoorbeeld vaak dat in testamenten wordt bepaald dat wanneer echtgenoten zonder kinderen binnen 30 dagen na elkaar overlijden, de erfenis van ieder van de echtgenoten naar zijn of haar eigen familie gaat. En dus niet, zoals dat op grond van de wet is bepaald, aan de familie van de langstlevende echtgenoot toekomt.

Wij adviseren u graag bij het formuleren van een zogenoemde rampenclausule in uw testament.