Menu

27 augustus 2020

Wils(on)bekwaamheid en de (on)geldigheid van testamenten

Nederland vergrijst en één van de gevolgen hiervan is dat notarissen vaker te maken krijgen met vraagstukken omtrent de wilsbekwaamheid van hun cliënten. Voor het Vakblad Financiële Planning hebben Eri Saito en Hanneke Linthorst een artikel geschreven  waarin zij de rol van de notaris bij de bescherming van hun cliënten toelichten, met name waar het de toetsing van de wilsbekwaamheid betreft.  In het artikel worden daarnaast een aantal (tucht)uitspraken, die op dit onderwerp betrekking hebben, besproken.

Eens te meer kan de conclusie getrokken worden dat het van belang is dat zaken op tijd geregeld worden en niet gewacht wordt tot het (bijna) te laat is.