Menu

19 augustus 2021

Winstbewijzen, een civielrechtelijk overzicht. Deel 3. Goederenrechtelijke regelingen met betrekking tot winstbewijzen. (WPNR 2021/7336)

Laurens Kelterman schreef samen met Frederieke Baggerman een derde deel in hun reeks over de civielrechtelijke kant van winstbewijzen. In deze bijdrage staan ze stil bij enkele overwegingen ten aanzien van de vraag of deze regelingen in de statuten of in de winstbewijsovereenkomst moeten worden opgenomen. Daarnaast gaan Laurens en Frederieke op hoofdlijnen in op enkele specifieke goederenrechtelijke aspecten van een winstbewijs, waarvoor in de statuten en/of de winstbewijsovereenkomst nadere regelingen kunnen worden opgenomen: de uitgifte, de overdraagbaarheid, het vestigen van pandrecht en het einde ervan.

 

Lees het artikel hier