Menu

10 april 2017

Governancecode Zorg 2017

Al eerder schreven wij over de aanpassing van de Zorgbrede Governancecode en de mogelijke gevolgen daarvan voor statuten van zorginstellingen. De herziene code (governancecode Zorg) is sinds 1 januari 2017 van kracht. Wat betekent de herziene code nu concreet voor statuten van zorginstellingen?

  1. Hoofdregel is dat statuten van zorginstellingen binnen 2 jaren na 1 januari 2017 dienen te voldoen aan de Governancecode Zorg 2017
  2. Indien en zodra zorginstellingen  gedurende voormelde 2 jaren hun statuten wijzigingen, zijn zij verplicht om tegelijkertijd hun statuten in lijn te brengen met de nieuwe Governancecode Zorg.
  3. Ten minste dient het volgende in de statuten te worden opgenomen:

a.   artikel 5.2.2 Governancecode Zorg (lijst met bestuursbesluiten die de goedkeuring van de RvT/RvC behoeven);

        b.  de minimale omvang van de RvT/RvC;

        c.   in geval een besloten vennootschap is tevens opgenomen:

(i)             de formele procedure van schorsing of ontslag van een toezichthouder door de algemene vergadering

(ii)            dat de algemene vergadering een lid van de RvT/RvC slechts kan schorsen of ontslaan op grond van verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen dan wel een ingrijpende wijziging van de omstandigheden waardoor het  voortduren van zijn toezichthoudende functie niet kan worden geduld.

Meer informatie? Wij geven binnen 1 dag een offerte voor het wijzigen van uw statuten. Bel Margriet Breeuwsma op 033 4601 633.